Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (24.11.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Muahedesi – Ek Anlaşma-nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6416)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Birtakım Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Temel Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Tekrar Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)
YÖNETMELİK
–– Atık Ön Süreç ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Asıllarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Adap Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 542)
–– Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Neslinde Uygulanacak Dayanağa Ait Bildiri (Tebliğ No: 2022/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/41)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/33)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu